Αναρτήσεις

Γενικοί λόγοι άρσης του αδίκου: η κατάσταση ανάγκης (25ΠΚ)

ΑΠ 3/2014 (ΟΛ) - Υπερισχύει της ιδιωτικής συμφωνίας η δικαστική απόφαση αναπροσαρμογής του μισθώματος

ΑΠ 74/2013 - Παραγραφή. Συνιστά ανωτέρα βία ο προσδιορισμός της συζήτησης της υπόθεσης λόγω φόρτου εργασίας των δικαστηρίων σε δικάσιμο πέραν του χρόνου της βραχυπρόθεσμης παραγραφής

ΑΠ 294/2014 - Διαταγή πληρωμής για οφειλόμενα μισθώματα. Για το ορισμένο αυτής πρέπει να αναφέρεται η συμφωνηθείσα δήλη ημέρα καταβολής των μισθωμάτων

ΜΠρΑθ 122/2015 - Ανακοπή του άρθρου 632 ΚΠολΔ κατά διαταγής πληρωμής από οφειλόμενα κοινόχρηστα

AΠ 110/2015 - Αοριστία παροχής - Προσδιορισμός της από το δικαστήριο

Απόφαση 639 / 2014 AΠ - Άσκηση ανακοπής του άρθρου 936 ΚΠολΔ σε κάθε είδος αναγκαστικής εκτέλεσης

ΜΠρΑθ 4524/2015 - Προσωρινή ρύθμιση κατάστασης μέχρι την έκδοση οριστικής ή τελεσίδικης απόφασης για τη μείωση του μισθώματος

AΠ 49/2015 - Eσφαλμένη ανάγνωση εγγράφου από το δικαστήριο ουσίας κατ' άρθρο 559 αρ.20 ΚΠολΔ

Ειρ.Αθ.1290/2015 (εκουσία δικαιοδοσία) - Αλλαγή κύριου ονόματος - Διόρθωση ληξιαρχικής πράξης γέννησης

ΑΠ 2214/2014 - Πότε η διαταγή πληρωμής αποκτά ισχύ δεδικασμένου

ΑΠ 1882/2014 - Δεδικασμένο απόφασης που εκδόθηκε σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ

ΑΠ 856/2014 - Aκυρότητα πράξεων κατά τη διάρκεια αναστολής πλειστηριασμού. Δεδικασμένο διαταγής πληρωμής. Ενστάσεις που καλύπτονται από το δεδικασμένο

Πολ.Πρωτ.Αθηνών 3110/2015

Ειρ.Βολ.234/2015 - Ακύρωση διαταγής πληρωμής μισθωμάτων λόγω αοριστίας της εξώδικης δήλωσης που προηγήθηκε της αίτησης

ΑΠ 528/2015 - Τρόπος υπολογισμού της αύξησης της περιουσίας του υπόχρεου συζύγου στην αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα (αρ.1400 ΑΚ)

Απόφαση 898/2014 Αρείου Πάγου - Αναγνώριση πατρότητας τέκνου: Ερμηνεία του άρθρου 1481 ΑΚ - Περίληψη: Απόκτηση τέκνου από άγαμη μητέρα με γεννητικό υλικό του άνδρα με τον οποίο βρίσκεται σε ελεύθερη ένωση χωρίς συμβολαιογραφική συναίνεση. Δεν στοιχειοθετείται εκούσια αναγνώριση.

Απόφαση 638/2015 Αρείου Πάγου (πολ.) - Ένορκη βεβαίωση: Η έλλειψη αποδεικτικού επίδοσης κλήσης προς τον αντίδικο καθιστά ανύπαρκτο το αποδεικτικό μέσο

ΕιρΑθ 1993/2016 - Επίδοση σε διάδικο που διαμένει στο εξωτερικό. Μόνη η υπογραφή αγωγής από δικηγόρο δεν τον καθιστά αντίκλητο για αντίθετη αγωγή κατά του ενάγοντος

Μον.Πρωτοδικείου Αθηνών (4209/2016) - Νέα νομολογία: Απόρριψη δικογράφου ως απαράδεκτου λόγω μη αναγραφής του ΑΦΜ - αντίθεση η υπ αριθ 17/2016 του Μον.Πρωτοδικείου Λαμίας (Ασφ.)

αρ. 2232/2016 του Εφετείου Αθηνών - Άκυρη η σύσταση οριζόντιας με την οποία καθορίζονται θέσεις στάθμευσης της πυλωτής ως αυτοτελείς διηρημένες ιδιοκτησίες

Αρείου Πάγου (απόφαση 4/2016) - Σώρευση στο ίδιο δικόγραφο διεκδικητικής και αρνητικής αγωγής

Εφ.Αθ.632/2016: Αδικοπραξία - Γαμήλια δεξίωση - Διάθεση και ρίψη λουλουδιών - Πτώση και τραυματισμός της νύφης - Αποζημίωση - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης

ΑΠ 55/2016 - Οι οδηγοί των δικύκλων που κινούνται ανάμεσα στις λωρίδες ευθύνονται σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος σύμφωνα με απόφαση του Αρείου Πάγου

Μονομελές Πρωτοδικείο Πατρών (απόφαση 303/2017) - Απαγόρευση λειτουργίας κεραίας εταιρίας κινητής τηλεφωνίας σε κατοικημένη περιοχή. Τριτενέργεια του δικαιώματος στο περιβάλλον

Μον.Πρωτ.Πειρ. 72/2016 (ασφ.) - Ανάκληση απόφασης ασφαλιστικών μέτρων από τρίτο. Έννομο συμφέρον

Mον.Πρωτ.Θηβών 1/2017 - Μισθώσεις: Η μονομερής εγκατάλειψη του μισθίου χωρίς καταγγελία και παράδοση των κλειδιών δεν επιφέρει λύση της μίσθωσης. Υποχρέωση καταβολής των μισθωμάτων έστω κι αν δεν γίνεται χρήση του μισθίου

ΕιρΑθ 312/2017 Τραυματισμός πελάτη καταστήματος από πτώση, συνεπεία ολισθηρότητας του δαπέδου

Άρειος Πάγος, αρ. απόφασης 148/2017 - Η νέα ρύθμιση της παραγραφής του αρ.261 ΑΚ: Επίκληση ως λόγου έφεσης της "εσφαλμένης" υπό το νέο καθεστώς αποδοχής της ένστασης παραγραφής από διάδικο του οποίου η αξίωση κρίθηκε πρωτοδίκως παραγεγραμμένη

ΠΡΟΣΦΥΓΗ (ΑΡΘΡΟΥ 285 ΚΠΔ) ΚΑΤΑ του με αριθ....../2017 εντάλματος σύλληψης και προσωρινής κράτησης του αρμόδιου Ανακριτή Κατερίνης, περί της άρσης ή αντικατάστασης της προσωρινής μου κράτησης με περιοριστικούς όρους.

ΥΙΟΘΕΣΙΑ - Με την απόφαση 5/2017 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αγρινίου κρίθηκε ότι το ανώτατο όριο διαφοράς ηλικίας για την υιοθεσία ανηλίκου (άρθρο 1544 ΑΚ) δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως αυστηρή προϋπόθεση της υιοθεσίας, ούτε να θεωρηθεί ότι καθιερώνει απαράβατο τυπικό κώλυμα αυτής

Aποκεντρωμένη Πελοποννήσου: Απόφαση «βόμβα» για συμβασιούχους –Ακυρώνει την απόλυση τους

Αγωγή διαζυγίου, επιμέλειας, διατροφής και ρύθμισης επικοινωνίας τέκνων (υπόδειγμα δικογράφου)

ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΔΙΚΑΙΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - Το θεμιτό της συμμετοχής του πολιτικώς ενάγοντα στην ποινική δίκη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΑ - Η πολιτική αγωγή στα τροχαία ατυχήματα Πρακτικά ζητήματα

ΜονΠλημΣαμ 634/2012: ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

ΤΡΙΜ ΠΛΗΜΜ ΚΑΤΕΡ 196/2014: Αντισυνταγματικότητα των διατάξεων (άρθρο 3 ν. 3943/11) που χαρακτηρίζουν το αδίκημα αυτό ως διαρκές και υπάγουν την εκδίκασή του στην αυτόφωρη διαδικασία.Πράξη: Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο κατ’ εξακολούθηση

ΜονΠρΧαν 210/2014: Η διάταξη να προσκομίζεται πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ είναι αντίθετη στο Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ ΚΑΙ Η ΜονΕφΚρήτης 19/2016: Αντισυνταγματικότητα αρ. 54Α§5 του ν. 4174/2013 - (πιστοποιητικό καταβολής ΕΝΦΙΑ). Αντίθεση και με ΕΣΔΑ

ΜονΕφΙωαν 108/2014 : ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΓΙΑ ΕΦΕΣΗ | ΕΦΕΤΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ