Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2016
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ - Φόρος υπεραξίας μεταβίβασης ακινήτων – Υπόχρεοι και εξαιρέσεις

  Φόρος υπεραξίας μεταβίβασης ακινήτων – Υπόχρεοι και εξαιρέσεις Με την εγκύκλιο ΠΟΛ 1122/28...

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ - Πότε θεωρείτε εισόδημα από εμπορική επιχείρηση το κέρδος από πώληση οικοδομών

Πότε θεωρείτε εισόδημα από εμπορική επιχείρηση το κέρδος από πώληση οικοδομών ...

Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2016
Επικαρπία και Ψιλή Κυριότητα - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΕΠΙΚΑΡΠΙΑΣ - Η επικαρπία στα ακίνητα (άρθρο 15 του Ν 2961/2001) - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ - Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΣΤΟΝ ΨΙΛΟ ΚΥΡΙΟ (ΑΚ 1151).. Η μεταβίβαση του δικαιώματος ενάσκησης της επικαρπίας και η αλλαγή στο φορολογικό καθεστώς αυτής με το νόμο 3842/2010 Η επικαρπία είναι εμπράγματο δικαίωμα και αποτελεί μέρος της πλήρους κυριότητας. Το άλλο μέρος είναι η ψιλή κυριότητα που είναι και αυτή εμπράγματο δικαίωμα...ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΝΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΚΑΡΠΙΑΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ - Κατάσχεση & Πλειστηριασμός Επικαρπίας

Εισαγωγή Η επικαρπία είναι εμπράγματο δικαίωμα και αποτελεί μέρος της πλήρους κυριότητας. Τ...

Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2016
ΣτΕ 2938/2014 Χαρακτηρισμός ως δασικής εκτάσεως εκτός σχεδίου - Ιδιοκτησία - Αρμοδιότητα - Σύνταγμα

Info Post

ΣτΕ 2938/2014 Χαρακτηρισμός ως δασικής εκτάσεως εκτός σχεδίου - Ιδιοκτησία - Αρμοδιότητα - Σύντ...

ΔΑΣΙΚΑ - ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ - ΟΔΗΓΙΕΣ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ - ΚΑΙ Άρθρα 31, 34, 35, 40, 49 & 52 Ν.4280/2014 και η εφαρμογή τους

Άρθρα 31, 34, 35, 40, 49 & 52 Ν.4280/2014 και η εφαρμογή τους Άρθρο 31 Ψηφιακή βάση ...

Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2016
ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΣΕΙΣ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ - Αρειος Πάγος 510/2012 Παράνομη εκχέρσωση αναδασωτέας ιδιωτικής έκτασης (άρ. 70 παρ. 1 Ν. 998/1979)

Info Post

  ΚΛΙΚ ΕΔΩ!! Αρειος Πάγος 510/2012   Παράνομη εκχέρσωση αναδασωτέας ιδιωτικής έκτασης (άρ. 70 παρ...

ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ -  Διαδικασίες χαρακτηρισμού και κήρυξης αναδάσωσης Σύμφωνα με την απόφαση υπ΄ αριθ. 842/2014* του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, η απόφαση του δασάρχη και των οικείων Επιτροπών σχετικά με τον χαρακτήρα ορισμένης εκτάσεως ως δάσους ή δασικής, η οποία εκδίδεται με τη σύμπραξη του ενδιαφερομένου ιδιοκτήτη, πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογημένη

Info Post

  Διαδικασίες χαρακτηρισμού και κήρυξης αναδάσωσης Σύμφωνα με την απόφαση υπ΄ αριθ....

ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ - ΣΤΕ 2275/2014 Κριτήρια υπαγωγής ιδιωτικών εκτάσεων στη δασική νομοθεσία – Αρμοδιότητα

Info Post

  ΚΛΙΚ ΕΔΩ!!!! ΣΤΕ 2275/2014  Κριτήρια υπαγωγής ιδιωτικών εκτάσεων στη δασική νομοθεσία – Αρμοδιό...

ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ - ΣτΕ 4088/2014 Εξέλιξη της διαδικασίας χαρακτηρισμού έκτασης μετά την παρέλευση μεγάλου χρονικού διαστήματος από την έκδοση της πράξης χαρακτηρισμού

Info Post

ΣτΕ 4088/2014  Εξέλιξη της διαδικασίας χαρακτηρισμού έκτασης μετά την παρέλευση μεγάλου χρονι...

ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ - Γν. ΝΣΝ 404/2014 Χαρακτηρισμός εκτάσεων ως δασών ή δασικών εκτάσεων – Ισχύς, έκταση και προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 και της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 3889/2010. [Αποδοχή με την αριθ. 129478/4797/10-9-2015 (ΑΔΑ: 6ΚΖΒ465ΦΘΗ-Ν7Κ)

Info Post

Γν. ΝΣΝ 404/2014  Χαρακτηρισμός εκτάσεων ως δασών ή δασικών εκτάσεων – Ισχύς, έκταση και προϋπ...

ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ - Αποδεικτική ισχύς Δασικών Χαρτών – Προϋποθέσεις χαρακτηρισμού χορτολιβαδικών εκτάσεων ως δασικών - υπ΄ αριθ. 202/2016 αποφάσεως του Γ΄ Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου

Info Post

Αποδεικτική ισχύς Δασικών Χαρτών – Προϋποθέσεις χαρακτηρισμού χορτολιβαδικών εκτάσεων ως δασικών ...

ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ - ΣτΕ 939/2016 [Νόμιμη κήρυξη έκτασης ως αναδασωτέας]

Info Post

ΣτΕ 939/2016 [Νόμιμη κήρυξη έκτασης ως αναδασωτέας] Περίληψη -Η κήρυξη έκτασης ως αναδασωτέας από...

ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ - ΣτΕ 1350/2016 [Πρόστιμο λόγω επέκτασης δραστηριότητας σε αναδασωτέα έκταση]

Info Post

ΣτΕ 1350/2016 [Πρόστιμο λόγω επέκτασης δραστηριότητας σε αναδασωτέα έκταση] Περίληψη -Αν ασκηθεί ...

ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ - ΣτΕ 1441/2016: Διάνοιξη δημοτικής δασικής οδού

Info Post

ΣτΕ 1441/2016: Διάνοιξη δημοτικής δασικής οδού Η προσβαλλ...

ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ - ΣτΕ 939/2016 Νόμιμη κήρυξη έκτασης ως αναδασωτέας

Info Post

  ΣτΕ 939/2016 [Νόμιμη κήρυξη έκτασης ως αναδασωτέας] Περίληψη -Η κήρυξη έκτασης ως αναδασωτέας ...

Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2016
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΗ - Αριθμός Απόφασης 155/2013 - ΤΟ ΕΦΕΤΕΊΟ ΚΡΗΤΗΣ - Αποζημίωση αρραβωνιαστικιάς αλλοδαπού σε θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα

Info Post

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΗ - Αριθμός Απόφασης 155/2013 - ΤΟ ΕΦΕΤΕΊΟ ΚΡΗΤΗΣ - Αποζημίωση αρραβωνιαστικιάς αλλ...

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΠΟΦ.9/2016 Κατά την απόφαση η επιδίωξή για ρύθμιση των χρεών μπορεί να συνιστά  καταστρατήγηση και καταχρηστική εφαρμογή των διατάξεων του  νόμου σε βάρος των πιστωτών, αλλά και των συνεπών οφειλετών, που αποτελούν και τη συντριπτική πλειοψηφία

Info Post

  ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ  ΑΠΟΦ.9/2016 Κατά την απόφαση η επιδίωξή για ρύθμιση των χρεών μπορεί να...

 Μονομελές πρωτοδικείο Λαμίας Απόφ. 124/2016 Άσκηση εφέσεως κατά αποφάσεως του Ειρηνοδικείου η οποία είχε εισαχθεί να δικαστεί εσφαλμένως κατά την τακτική διαδικασία ενώ θα έπρεπε να έχει εισαχθεί να συζητηθεί με την διαδικασία μικροδιαφορών. Απαράδεκτη η άσκηση εφέσεως διότι έχει ασκηθεί κατά αποφάσεως μικροδιαφορών ακόμη και αν το πρωτοβάθμιο δικαστήριο δίκασε την αγωγή με την τακτική διαδικασία. Αντικείμενο της διαφοράς κάτω του ποσού των Ευρώ πέντε χιλιάδων (5.000,00€). Η μόνη περίπτωση κατά την οποία θα επιτρέπονταν η προσβολή της πρωτόδικης αποφάσεως με το ένδικο μέσο της εφέσεως θα ήταν εάν η προσήκουσα διαδικασία που έπρεπε κατά νόμο να τηρηθεί πρωτοδίκως ήταν η τακτική διαδικασία και εσφαλμένα δεν εφαρμόστηκε. Δηλαδή αν η απόφαση είχε εκδοθεί κατ' εσφαλμένη διαδικασία όπερ και εδώ δεν συντρέχει. Απορρίπτει την έφεση

Info Post

Μονομελές πρωτοδικείο Λαμίας Απόφ. 124/2016 Άσκηση εφέσεως κατά αποφάσεως του Ειρηνοδικείου η ο...

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΦ 223/2016 Άσκηση αίτησης αναστολής εκτελέσεως κατασχετηρίων στα χέρια τρίτου στα πλαίσια άσκησης ανακοπής κατά επιταγής προς πληρωμή μετά την 01-01-2016 κατά την διάταξη του άρθρου 933 ΚΠολΔ. Μη νόμιμη η άσκηση της αίτησης αναστολής του άρθρου 937 παρ. 1 εδ β του νέου ΚΠολΔ καθόσον δεν προβλέπεται με τις διατάξεις του νέου ΚΠολΔ όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4335/2015 κατά της διαδικασίας της έμμεσης αναγκαστικής εκτέλεσης επί χρηματικών απαιτήσεων αίτηση αναστολής σε περίπτωση κατάθεσης ανακοπής κατά της εκτέλεσης (933 ΚΠολΔ)

Info Post

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΦ 223/2016 Άσκηση αίτησης αναστολής εκ...

Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2016
Ελληνικό Δημόσιο, τεκμήριο κυριότητας υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Χρησικτησία.ΑΠ Αριθμός Αποφ 148/2016

Info Post

  Ελληνικό Δημόσιο, τεκμήριο κυριότητας υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Χρησικτησία. Απόφαση 148 / ...

ΑΦΜ στα δικόγραφα - αναγραφή αυτών σύμφωνα με τα άρθρα 117, 118 και 119 ΚΠολΔ

  ΑΦΜ στα δικόγραφα - αναγραφή αυτών σύμφωνα με τα άρθρα 117, 118 και 119 ΚΠολΔ Με τ...

 Έννομο συμφέρον για την άσκηση ανακοπής. Ανακοπή κατά της εκτέλεσης. Παράβολα ένδικων μέσων .ΑΠ Απόφαση 206 / 2015

Info Post

Έννομο συμφέρον για την άσκηση ανακοπής. Ανακοπή κατά της εκτέλεσης. Παράβολα ένδικων μέσων . Απόφ...

Τακτική Διαδικασία πληρεξουσιότητα δικαστική : ΜΠρΑθ 4186/2016 -   ΑΝΑΒΑΛΛΕΙ την έκδοση οριστικής απόφασης.      ΟΡΙΖΕΙ προθεσμία τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας για τη συμπλήρωση της ανωτέρω έλλειψης ως προς τη δικαστική πληρεξουσιότητα των δικηγόρων των εναγόντων και της δεύτερης των εναγομένων με την προσκομιδή των σχετικών νόμιμων πληρεξουσίων.

Info Post

Τακτική Διαδικασία πληρεξουσιότητα δικαστική : ΜΠρΑθ 4186/2016  ΑΝΑΒΑΛΛΕΙ την έκδοση οριστικ...

Πλημμελειοδικείο Κατερίνης: Η αυτόφωρη διαδικασία για χρέη προς το Δημόσιο είναι αντισυνταγματική

Πλημμελειοδικείο Κατερίνης: Η αυτόφωρη διαδικασία για χρέη προς το Δημόσιο είναι αντισυνταγματι...

ΜΙΣΘΩΣΗ - Διαταγή απόδοσης μισθίου και πληρωμής μισθωμάτων

  Διαταγή απόδοσης μισθίου και πληρωμής μισθωμάτων ΜΙΣΘΩΣΗ – ΔΙΑΤΑΓΗ Α...

Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2016
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ) ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΑΜΟΙΒΗ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΑΥΤΟΣ ΔΕΝ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΕΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣΠΟΤΑ ΚΑΙ ΚΡΑΣΙΑΠΡΑΤΗΡΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ-ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗΤα δικαιώματα των εμπορικών αντιπροσώπων/διανομέων όταν καταγγέλλονται οι συμβάσειςTα δικαιώματα των εμπορικών αντιπροσώπων και διανομέωνΤα δικαιώματα του εμπορικού αντιπροσώπου / αποκλειστικού διανομέα

  ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ) ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ   Η σύμβαση αποκλειστικής διανομής είναι...