Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2017
Ολομελείας Αρείου Πάγου 1/2016   Αναίρεση. Πολιτική Δικονομία. Παράβαση νόμου. Εμπίπτουν η μη αναλογική εφαρμογή κανόνα δικαίου προς κάλυψη κενού, αν και δικαιολογούνταν, όπως και η αναλογική εφαρμογή κανόνα δικαίου, όταν δεν δικαιολογείται.   Διανομή. Εκούσιος πλειστηριασμός. Διατάσσεται επί ανέφικτης ή ασύμφορης αυτούσιας διανομής. Νομική φύση και νομοθετικό καθεστώς. Αποτελεί πώληση, στην οποία εφαρμόζονται, πλην των ρητώς παραπεμπομένων διατάξεων του αναγκαστικού πλειστηριασμού, πρώτα οι διατάξεις για τη διανομή και έπειτα οι λοιπές διατάξεις για τον αναγκαστικό πλειστηριασμό.   Προσημείωση υποθήκης. Ο προσημειούχος δανειστής εξομοιώνεται με κατασχόντα και τυγχάνει υποχρεωτικώς προσεπίκλησης στη δίκη διανομής. Δικαιώματα. Δικαιούται να ζητήσει κι επί εκούσιου πλειστηριασμού λόγω αδυναμίας αυτούσιας διανομής την καταβολή ή δημόσια κατάθεση του ποσού της απαίτησης από το πλειστηρίασμα κατ’ αναλογική εφαρμογή των διατάξεων για την αυτούσια διανομή.

Info Post

Ολομελείας Αρείου Πάγου 1/2016   nomikakaiepikaira Αναίρεση. Πολιτική Δικονομ...

Ολομελείας Αρείου Πάγου 3/2016   Νόμος. Αναδρομικότητα. Επιτρέπεται εφόσον δεν προσβάλλει συνταγματικώς κατοχυρωμένα δικαιώματα. Προσβολή δικαιολογείται για λόγους γενικότερου κοινωνικού ή δημόσιου συμφέροντος ή ωφέλειας.   Σύνταγμα. Ιδιοκτησία. Περιλαμβάνει όχι μόνο εμπράγματα, αλλά και ενοχικά δικαιώματα αναγνωρισμένα ή απλώς γεγεννημένα με νόμιμη προσδοκία δικαστικής ικανοποίησης. Μη αναδρομική εξομοίωση της αίτησης συναινετικού διαζυγίου με αγωγή διαζυγίου ως προς το κληρονομικό δικαίωμα συζύγου ως αντισυνταγματική και πέραν της βούλησης του νομοθέτη.   Κληρονομία. Σύζυγος. Αποκλεισμός κληρονομικού δικαιώματος επί αγωγής διαζυγίου για βάσιμο λόγο. Λόγος διαζυγίου το δικαίωμα δικαστικής διάπλασης προς λύση του γάμου με αγωγή της αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας. Δεν εμπίπτει η αίτηση συναινετικού διαζυγίου προ της δεύτερης δήλωσής της σχετικής συμφωνίας ενώπιον δικαστηρίου ελλείψει βεβαιότητας για λύση του γάμου.

Info Post

Ολομελείας Αρείου Πάγου 3/2016 Νόμος. Αναδρομικότητα. Επιτρέπεται εφόσον δεν προσβάλλει συ...

Ολομελείας Αρείου Πάγου 2/2016 - Σύνταγμα. Διεθνές Σύμφωνο για Ατομικά & Πολιτικά Δικαιώματα. Ισότητα. Υποχρέωση του νομοθέτη για ισότιμη μεταχείριση ουσιωδώς ομοίων πραγμάτων, σχέσεων, καταστάσεων και κατηγοριών προσώπων. Αντισυνταγματικότητα δυσμενούς ρύθμισης που εισάγει αδικαιολόγητη διάκριση σε βάρος ορισμένων και κάλυψη του κενού με εφαρμογή της ευμενούς ρύθμισης υπέρ των λοιπών.   Δάνεια. Αγρότες. Περιορισμός συνολικής οφειλής στο διπλάσιο του κεφαλαίου για συμβάσεις καταγγελθείσες ή αλληλόχρους λογαριασμούς κλεισθέντες μέχρι 31.11.2000. Εξαιρετική ρύθμιση από λόγο γενικότερου κοινωνικού συμφέροντος απτόμενο της οικονομικής αδυναμίας των εν λόγω οφειλετών. Μη επέκταση της ρύθμισης σε οφειλές αγροτών μεταγενεστέρως μη εξυπηρετούμενες σύμφωνη προς αρχή ισότητας. Μειοψηφία. Αδικαιολόγητη διάκριση υπέρ υπερήμερων αγροτών άνευ επαρκούς λόγου ενόψει της μη αδυναμίας παροχής για χρηματικές οφ

Info Post

Ολομελείας Αρείου Πάγου 2/2016 nomikakaiepikaira Σύνταγμα. Διεθνές Σύμφωνο για Ατομικά ...

Η ένορκη βεβαίωση μετά το ν. 4335/2015 Συνοπτικές σημειώσεις για το μάθημα «Αστικό Δικονομικό Δίκαιο Ι» - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

Η ένορκη βεβαίωση μετά το ν. 4335/2015 Συνοπτικές σημειώσεις για το μάθημα «Αστικό Δικονο...

Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2016
Ηλεκτρονικές πληρωμές και πλαστικό χρήμα. Αναλυτικά οι διατάξεις του νομοσχεδίου Αναλυτικά τις προβλέπει το ΠΟΛΥνομοσχέδιο για τις ηλεκτρονικές πληρωμές και το πλαστικό χρήμα

Ηλεκτρονικές πληρωμές και πλαστικό χρήμα. Αναλυτικά οι διατάξεις του νομοσχεδίου ...

Άρθρο 29 - Νόμος 4442/2016 - Απλούστευση ρυθμίσεων για τη χρήση μουσικής και χρήση μουσικών οργάνων - Καταργείται η άδεια για τη χρήση μουσικής και χρήση μουσικών στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

  Καταργείται η άδεια για τη χρήση μουσικής και χρήση μουσικών στα καταστήματα υγειονομικού ενδι...

Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2016
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ - Φόρος υπεραξίας μεταβίβασης ακινήτων – Υπόχρεοι και εξαιρέσεις

  Φόρος υπεραξίας μεταβίβασης ακινήτων – Υπόχρεοι και εξαιρέσεις Με την εγκύκλιο ΠΟΛ 1122/28...

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ - Πότε θεωρείτε εισόδημα από εμπορική επιχείρηση το κέρδος από πώληση οικοδομών

Πότε θεωρείτε εισόδημα από εμπορική επιχείρηση το κέρδος από πώληση οικοδομών ...

Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2016
Επικαρπία και Ψιλή Κυριότητα - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΕΠΙΚΑΡΠΙΑΣ - Η επικαρπία στα ακίνητα (άρθρο 15 του Ν 2961/2001) - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ - Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΣΤΟΝ ΨΙΛΟ ΚΥΡΙΟ (ΑΚ 1151).. Η μεταβίβαση του δικαιώματος ενάσκησης της επικαρπίας και η αλλαγή στο φορολογικό καθεστώς αυτής με το νόμο 3842/2010 Η επικαρπία είναι εμπράγματο δικαίωμα και αποτελεί μέρος της πλήρους κυριότητας. Το άλλο μέρος είναι η ψιλή κυριότητα που είναι και αυτή εμπράγματο δικαίωμα...ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΝΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΚΑΡΠΙΑΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ - Κατάσχεση & Πλειστηριασμός Επικαρπίας

Εισαγωγή Η επικαρπία είναι εμπράγματο δικαίωμα και αποτελεί μέρος της πλήρους κυριότητας. Τ...

Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2016
ΣτΕ 2938/2014 Χαρακτηρισμός ως δασικής εκτάσεως εκτός σχεδίου - Ιδιοκτησία - Αρμοδιότητα - Σύνταγμα

Info Post

ΣτΕ 2938/2014 Χαρακτηρισμός ως δασικής εκτάσεως εκτός σχεδίου - Ιδιοκτησία - Αρμοδιότητα - Σύντ...

ΔΑΣΙΚΑ - ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ - ΟΔΗΓΙΕΣ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ - ΚΑΙ Άρθρα 31, 34, 35, 40, 49 & 52 Ν.4280/2014 και η εφαρμογή τους

Άρθρα 31, 34, 35, 40, 49 & 52 Ν.4280/2014 και η εφαρμογή τους Άρθρο 31 Ψηφιακή βάση ...

Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2016
ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΣΕΙΣ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ - Αρειος Πάγος 510/2012 Παράνομη εκχέρσωση αναδασωτέας ιδιωτικής έκτασης (άρ. 70 παρ. 1 Ν. 998/1979)

Info Post

  ΚΛΙΚ ΕΔΩ!! Αρειος Πάγος 510/2012   Παράνομη εκχέρσωση αναδασωτέας ιδιωτικής έκτασης (άρ. 70 παρ...

ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ -  Διαδικασίες χαρακτηρισμού και κήρυξης αναδάσωσης Σύμφωνα με την απόφαση υπ΄ αριθ. 842/2014* του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, η απόφαση του δασάρχη και των οικείων Επιτροπών σχετικά με τον χαρακτήρα ορισμένης εκτάσεως ως δάσους ή δασικής, η οποία εκδίδεται με τη σύμπραξη του ενδιαφερομένου ιδιοκτήτη, πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογημένη

Info Post

  Διαδικασίες χαρακτηρισμού και κήρυξης αναδάσωσης Σύμφωνα με την απόφαση υπ΄ αριθ....

ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ - ΣΤΕ 2275/2014 Κριτήρια υπαγωγής ιδιωτικών εκτάσεων στη δασική νομοθεσία – Αρμοδιότητα

Info Post

  ΚΛΙΚ ΕΔΩ!!!! ΣΤΕ 2275/2014  Κριτήρια υπαγωγής ιδιωτικών εκτάσεων στη δασική νομοθεσία – Αρμοδιό...

ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ - ΣτΕ 4088/2014 Εξέλιξη της διαδικασίας χαρακτηρισμού έκτασης μετά την παρέλευση μεγάλου χρονικού διαστήματος από την έκδοση της πράξης χαρακτηρισμού

Info Post

ΣτΕ 4088/2014  Εξέλιξη της διαδικασίας χαρακτηρισμού έκτασης μετά την παρέλευση μεγάλου χρονι...

ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ - Γν. ΝΣΝ 404/2014 Χαρακτηρισμός εκτάσεων ως δασών ή δασικών εκτάσεων – Ισχύς, έκταση και προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 και της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 3889/2010. [Αποδοχή με την αριθ. 129478/4797/10-9-2015 (ΑΔΑ: 6ΚΖΒ465ΦΘΗ-Ν7Κ)

Info Post

Γν. ΝΣΝ 404/2014  Χαρακτηρισμός εκτάσεων ως δασών ή δασικών εκτάσεων – Ισχύς, έκταση και προϋπ...

ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ - Αποδεικτική ισχύς Δασικών Χαρτών – Προϋποθέσεις χαρακτηρισμού χορτολιβαδικών εκτάσεων ως δασικών - υπ΄ αριθ. 202/2016 αποφάσεως του Γ΄ Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου

Info Post

Αποδεικτική ισχύς Δασικών Χαρτών – Προϋποθέσεις χαρακτηρισμού χορτολιβαδικών εκτάσεων ως δασικών ...

ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ - ΣτΕ 939/2016 [Νόμιμη κήρυξη έκτασης ως αναδασωτέας]

Info Post

ΣτΕ 939/2016 [Νόμιμη κήρυξη έκτασης ως αναδασωτέας] Περίληψη -Η κήρυξη έκτασης ως αναδασωτέας από...

ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ - ΣτΕ 1350/2016 [Πρόστιμο λόγω επέκτασης δραστηριότητας σε αναδασωτέα έκταση]

Info Post

ΣτΕ 1350/2016 [Πρόστιμο λόγω επέκτασης δραστηριότητας σε αναδασωτέα έκταση] Περίληψη -Αν ασκηθεί ...

ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ - ΣτΕ 1441/2016: Διάνοιξη δημοτικής δασικής οδού

Info Post

ΣτΕ 1441/2016: Διάνοιξη δημοτικής δασικής οδού Η προσβαλλ...

ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ - ΣτΕ 939/2016 Νόμιμη κήρυξη έκτασης ως αναδασωτέας

Info Post

  ΣτΕ 939/2016 [Νόμιμη κήρυξη έκτασης ως αναδασωτέας] Περίληψη -Η κήρυξη έκτασης ως αναδασωτέας ...

Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2016
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΗ - Αριθμός Απόφασης 155/2013 - ΤΟ ΕΦΕΤΕΊΟ ΚΡΗΤΗΣ - Αποζημίωση αρραβωνιαστικιάς αλλοδαπού σε θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα

Info Post

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΗ - Αριθμός Απόφασης 155/2013 - ΤΟ ΕΦΕΤΕΊΟ ΚΡΗΤΗΣ - Αποζημίωση αρραβωνιαστικιάς αλλ...

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΠΟΦ.9/2016 Κατά την απόφαση η επιδίωξή για ρύθμιση των χρεών μπορεί να συνιστά  καταστρατήγηση και καταχρηστική εφαρμογή των διατάξεων του  νόμου σε βάρος των πιστωτών, αλλά και των συνεπών οφειλετών, που αποτελούν και τη συντριπτική πλειοψηφία

Info Post

  ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ  ΑΠΟΦ.9/2016 Κατά την απόφαση η επιδίωξή για ρύθμιση των χρεών μπορεί να...

 Μονομελές πρωτοδικείο Λαμίας Απόφ. 124/2016 Άσκηση εφέσεως κατά αποφάσεως του Ειρηνοδικείου η οποία είχε εισαχθεί να δικαστεί εσφαλμένως κατά την τακτική διαδικασία ενώ θα έπρεπε να έχει εισαχθεί να συζητηθεί με την διαδικασία μικροδιαφορών. Απαράδεκτη η άσκηση εφέσεως διότι έχει ασκηθεί κατά αποφάσεως μικροδιαφορών ακόμη και αν το πρωτοβάθμιο δικαστήριο δίκασε την αγωγή με την τακτική διαδικασία. Αντικείμενο της διαφοράς κάτω του ποσού των Ευρώ πέντε χιλιάδων (5.000,00€). Η μόνη περίπτωση κατά την οποία θα επιτρέπονταν η προσβολή της πρωτόδικης αποφάσεως με το ένδικο μέσο της εφέσεως θα ήταν εάν η προσήκουσα διαδικασία που έπρεπε κατά νόμο να τηρηθεί πρωτοδίκως ήταν η τακτική διαδικασία και εσφαλμένα δεν εφαρμόστηκε. Δηλαδή αν η απόφαση είχε εκδοθεί κατ' εσφαλμένη διαδικασία όπερ και εδώ δεν συντρέχει. Απορρίπτει την έφεση

Info Post

Μονομελές πρωτοδικείο Λαμίας Απόφ. 124/2016 Άσκηση εφέσεως κατά αποφάσεως του Ειρηνοδικείου η ο...

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΦ 223/2016 Άσκηση αίτησης αναστολής εκτελέσεως κατασχετηρίων στα χέρια τρίτου στα πλαίσια άσκησης ανακοπής κατά επιταγής προς πληρωμή μετά την 01-01-2016 κατά την διάταξη του άρθρου 933 ΚΠολΔ. Μη νόμιμη η άσκηση της αίτησης αναστολής του άρθρου 937 παρ. 1 εδ β του νέου ΚΠολΔ καθόσον δεν προβλέπεται με τις διατάξεις του νέου ΚΠολΔ όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4335/2015 κατά της διαδικασίας της έμμεσης αναγκαστικής εκτέλεσης επί χρηματικών απαιτήσεων αίτηση αναστολής σε περίπτωση κατάθεσης ανακοπής κατά της εκτέλεσης (933 ΚΠολΔ)

Info Post

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΦ 223/2016 Άσκηση αίτησης αναστολής εκ...